ای حواله پلتفرم تجارت همکاری کالاهای ساختمانی می باشد که بر پایه فروشگاهی طراحی و اجرا شده است. در این پلتفرم تمامی کاربران علاوه بر داشتن فروشگاه اختصاصی خود می توانند به تمامی کالاهای همکاران خود دسترسی داشته باشند و عملیات ثبت حواله خرید و پرداخت را به راحتی صورت دهند.